Obligāti publiskojamā informācija

Kapitālsabiedrības stratēģijas vispārējie mērķi

  (informācija sekos)

Ziņas par kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidiem

  • Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20)
  • Imitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās (55.10)
  • Pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem, tirgiem (47.99)

Kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti

Finanšu un nefinanšu mērķi

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā

Samaksātie nodokļi

Informācija par valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumuSIA “Gārsenes pils” laika periodā no 01.01.2021. – 31.12.2021. nav saņēmusi valsts vai pašvaldības finansējumu.
SIA "Gārsene 3" laika periodā no 01.01.2022. - 31.12.2022. nav
saņēmusi valsts vai pašvaldības finansējumu.
 Valde

Valde darbojas uz 14.11.2018. pilnvarojuma līguma pamata. Valdes loceklis ievēlēts uz pieciem gadiem, pilnvaru beigu datums 2023.gada 14.novembris.

Valdes locekles pieredzes apraksts 

Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība

SIA “Gārsenes pils” neveic ziedošanu (dāvināšanu)

Zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par trim, sešiem, deviņiem un divpadsmit mēnešiemStarpperiodu pārskats - 2022 (janvāris-marts)
Starpperiodu pārskats - 2022 (janvāris-jūnijs)
Starpperiodu pārskats - 2022 (janvāris-septembris)
Starpperiodu pārskats - 2022 (janvāris - decembris)
Zvērināta revidenta pārbaudīts gada pārskats Gada pārskats - 2021
Gada pārskats - 2020 
Gada pārskats - 2019 
Gada  pārskats - 2022
Neatkarīgu revidentu ziņojums
Informācija par īpašuma struktūru SIA “Gārsenes pils” nav līdzdalības citās sabiedrībās.
SIA “Gārsenes pils” ir 100% Jēkabpils novada pašvaldības kapitālsabiedrība.
Informācija par organizatorisko struktūru Organizatoriskā struktūra 

Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem

 Ziedojumu kopsavilkums 
Informācija par iepirkumiemSaskaņā ar Publisko iepirkumu likumu,  publisko iepirkumu procedūras 2019.- 2022.gadam nav bijušas nepieciešamas.
Kapitālsabiedrības politikasPretkorupcijas plāns 
Atalgojuma politika 
Kapitālsabiedrības statūti Statūti 
SIA "Gārsenes pils"dalībnieku sapulces protokoli un domes lēmumi
 Kapitalu daļu pārdošanaSabiedrības ar ierobežotu atbildību "Gārsene - 3" kapitālu daļu pārdošanas izsole

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Gārsene - 3" kapitālu daļu pārdošanas otrreizējā izsole

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Gārsene - 3" kapitālu daļu pārdošanasizsole ar lejupejošu soli